Животът в читалището

Тук ще намерите информация за дейността на клубовете и формациите към читалището

Клуб „Защита на потребителя”

Неговата основна дейност е  организиране и провеждане на образователни инициативи във връзка с предпазване на потребителите от нелоялни практики от страна на търговците. В тази връзка читалището изпълнява ролята като приемна за консултации на гражданите за обогатяване на техните знания за правата им като потребители, както и запознаването им с новото европейско законодателство в защита на потребителя. 
През 2007-2008 г. клуб "Защита на потребителите" участва в проекта „Създаване на мрежа от Български потребителски организации за осигуряване на по-високо ниво на потребителска защита”, реализиран от Потребителския център за информация и изследвания – гр. Пловдив,  Асоциация Помощ за потребителя - гр. София, Независим съюз на потребителите в България - гр. Плевен,  Асоциация на Кипърските потребители - Никозия, Кипър и Словашка Асоциация на Потребителите - Братислава, Словакия, с финансовата подкрепа на Европейския съюз. В момента е част от мрежата към Независим съюз на потребителите в България. 
Ежегодно, с различни прояви, се отбелязва и 15 март – Международния деня на потребителя.  

Няма коментари:

Публикуване на коментар