Животът в читалището

Тук ще намерите информация за дейността на клубовете и формациите към читалището

Клуб „Сръчни ръце”

В клуба се изработват мартеници, гоблени, макраме, ръкоделия, гоблени, национални сувенири. С тях се организират изложби по повод различни традиционни празници. Сувенирите се даряват на деца от Дома за медико-социални грижи, ДДВЛРГ "Юрий Гагарин" и детски градини в Ямбол, на традиционни партньори на читалището и чуждестранни делегации, с които осъществихме контакти при участието си във фестивалите в Перник, Раковски и Ямбол. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар